Kontakt

Tel: 510137144

E-mail: sklepmodern@onet.pl

Producenci
Bestsellery
Łóżko ASPEN 160x200
Łóżko ASPEN 160x200
1 173,00 zł
szt.
Łóżko Gant szare 160x200
Łóżko Gant szare 160x200
1 141,00 zł
szt.
Łóżko MALMO szare 160x200
Łóżko MALMO szare 160x200
1 116,00 zł
szt.
Promocje
Komoda LIMA 2 biały lakier/biały lakier
Komoda LIMA 2 biały lakier/biały lakier
309,00 zł 289,00 zł
szt.
Komoda LIMA 2 dąb sonoma/dąb sonoma
Komoda LIMA 2 dąb sonoma/dąb sonoma
309,00 zł 289,00 zł
szt.
Komoda LIMA 3 biały lakier/biały lakier
Komoda LIMA 3 biały lakier/biały lakier
289,00 zł 269,00 zł
szt.
Komoda LIMA 1 biały lakier/biały lakier
Komoda LIMA 1 biały lakier/biały lakier
249,00 zł 229,00 zł
szt.
Krzesło K-70 czarne
Krzesło K-70 czarne
109,00 zł 89,00 zł
szt.
Łóżko VIOLINO wenge/beż 160x200
Łóżko VIOLINO wenge/beż 160x200
349,00 zł 299,00 zł
szt.
Ława PACO czarny mat/biały połysk
Ława PACO czarny mat/biały połysk
269,00 zł 239,00 zł
szt.
Rtv LIVO 160W popiel mat/biały połysk
Rtv LIVO 160W popiel mat/biały połysk
349,00 zł 289,00 zł
szt.
Rtv LIVO 160W czarny mat/czarny połysk
Rtv LIVO 160W czarny mat/czarny połysk
349,00 zł 289,00 zł
szt.
Rtv LIVO 120W popiel mat/biały połysk
Rtv LIVO 120W popiel mat/biały połysk
269,00 zł 229,00 zł
szt.
Odstąpienie od umowy

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MODERN MEBLE Agnieszka Kocoł ,Pawęzów 62,33-103 Tarnów)o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Tel: 510137144

E-mail: sklepmodern@onet.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (MODERN MEBLE Agnieszka Kocoł ,Pawęzów 62,33-103 Tarnów)o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Tel: 510137144

E-mail: sklepmodern@onet.pl

 

 

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

Adres zamieszkania

..................................................................

e-mail

..................................................................

telefon

 

 

MODERN MEBLE Agnieszka Kocoł 

Pawęzów 62 

33-103 Tarnów

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od:

• umowy sprzedaży następujących rzeczy**

• umowy dostawy następujących rzeczy**

• umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi ***

Odstąpienie obejmuje następujące rzeczy:

1. …........................................................................

2. …........................................................................

3. …........................................................................

4. …........................................................................

5. …........................................................................

6. …........................................................................

7. …........................................................................

8. …........................................................................

9. …........................................................................

10. …........................................................................

 

 

Data zawarcia umowy/odbioru* : .............................................................

 

 

 

…...................…………………………………… podpis Konsumenta

 

* niewłaściwe skreślić | ** skreślić jeśli nie dotyczy | *** niewłaściwe skreślić lub skreślić całość jeśli nie dotyczy

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z

RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne. Macie Państwo po wykryciu wady prawo: 1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny; 2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna; 3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; 4. żądać usunięcia wady. W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania. Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt na adres (MODERN MEBLE Agnieszka Kocoł ,Pawęzów 62 ,33-103 Tarnów) a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje. Koszty wymiany lub naprawy ponosimy, za wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. Wtedy zobowiązani jesteście Państwo ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy. Macie Państwo alternatywnie prawo żądać od nas zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, ale do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana rok od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Wam rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania Wam rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu. Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momenty dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną. Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowa Państwa uprawnienia. Nasz sklep działa w zgodzie z prawem i szanuje prawa konsumentów, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów ze sklepem.

 

 

 

………………, ….………………….

Data, miejscowość

..................................................................

Imię i nazwisko

..................................................................

..................................................................

Adres zamieszkania

..................................................................

e-mail

..................................................................

telefon

 

 

 

MODERN MEBLE

Agnieszka Kocoł

Pawęzów 62

33-103 Tarnów

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI

 

Nr zamówienia: …..................

 Data nabycia rzeczy …..................... 

Data wydania rzeczy …..................... 

Data wykrycia wady ….....................

Rodzaj wady: fizyczna/prawna* 

Czy jest to pierwsze oświadczenie odnośnie tej rzeczy: tak/nie*

 Czy rzecz jest zamontowana: tak/nie*

Nazwa towaru: …...............................................................................................................................................................................................................

Opis wady: …............................................................................................................................................................................................................................................................................... …...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Informacje dodatkowe : …...............................................................................................................................................................................................................................................................................…...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Na podstawie Kodeksu cywilnego art. 556 i kolejnych:** 1. żądam obniżenia ceny towaru o kwotę …............... (słownie: .......................................) i zwrot różnicy na podane poniżej konto lub adres 2. odstępuję od umowy i żądam zwrotu kwoty …................... (słownie: ..................................................) na podane poniżej konto lub adres 3. żądam nieodpłatnej naprawy towaru 4. żądam wymiany towaru na nowy Moje konto bankowe nr: ………………………………………………………………………...................................................................................................

 

 

……………………………………

podpis Konsumenta

 

* niewłaściwe skreślić | ** właściwe podkreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl